Obuv

Doporučujeme si vzít pevnou obuv.

V majálesovém areálu se nachází především tráva.

Organizátor nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.