Píší o Majálesu

3.7.2015

Majáles je tématem univerzitního časopisu a zmínka o něm se dostala i do turistické mapy.

Univerzitní časopis VŠB-TUO Akademik č. 2/2015 měl jako hlavní téma Majáles Ostrava 2015. Články, rozhovory a další informace najdete na čtyřech stranách (str. 16 až 19). Tištěné číslo je k dostání na chodbách školy nebo online PDF.

Časopis Akademik 2/2015

 

Zmínka o Majálesu Ostrava se dostala i do nového vydání mapy USE-IT Ostrava pro rok 2015. USE-IT je síť map evropských kulturně bohatých měst. Určena je mladým a mladě smýšlejícím cestovatelům, a to zadarmo. Mapa je k dispozici v tištěné verzi a elektronicky v PDF na webu.

USE-IT Ostrava 2015