Doprava MHD

Vystupte z tramvaje na zastávce Důl Zárubek nebo U Hradu. Pokud nemáte vstupenku, vystupte na zastávce „U Hradu“.


Během Majálesu na obou zastávkách zastavují všechny projíždějící linky. Na konci Majálesu budou posíleny tramvajové spoje. V momentě, kdy bude mnoho lidí čekat na zastávce, řidič tramvaje přijede.