Svozy z kolejí

Majálesová tramvaj pojede ze zastávky Rektorát VŠB k Slezkoostravskému hradu.