Soutěž

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU

I. Soutěž probíhá od 8.3. do 30.4. 2017 na síti INSTAGRAM.

II. Jak se do soutěže zapojit?

III. Soutěžní banner bude vystaven na akcích určených organizátorem. Organizátor informuje soutěžící o místu konání soutěže.

IV. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby a státního příslušenství avšak s ohledem na podmínky platné v rámci sociálních sítí. Fotografii může do soutěže přihlásit pouze skutečný autor fotografie či být osobou na fotce. Pro účast v soutěži je nutné nezapomenout uvést k fotce správný hashtag (viz výše), jehož úkolem je zařazení fotky do soutěže. Počet nahraných fotografií na uživatele není omezen.

V. Výherce bude vylosován. Losování fotek proběhne v týdnu od 1. – 7. 5. 2017. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou, vyzváni k zaslání kontaktních údajů včetně emailu, na který budou následně zaslány výherní propozice a vouchery. Je tedy v zájmu každého soutěžícího, aby toto u své fotky kontroloval.

VI. Výhra: 5 vstupenek na Majáles Ostrava 2017

VII. Cena bude předána nebo zaslána na adresu výherce.

VIII. Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Instagram.

IX. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující Majáles Ostrava a jeho dobrou pověst.


Organizátorem soutěže je společnost:
Stavovská unie studentů Ostrava, z.s., Hladnovská 1433/22, Ostrava 710 00,
IČ: 22828711, email:
info@susostrava.eu