Obuv

Doporučujeme si vzít pevnou obuv. V majálesovém areálu se kromě dlažby nachází také šterk a kamení.

Organizátor nezodpovídá za škodu způsobenou úrazem, který si účastník způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržováním Návštěvního řádu.