Doprava MHD

Vystupte z tramvaje na zastávce Dolní Vítkovice Hlubina, podchodem pokračujte po prodloužené ulici Vítkovické k hlavnímu vstupu.


Nevystupujte na zastávce Dolní Vítkovice! Z této zastávky se do majálesového areálu dostanou pouze akreditované osoby.


Posílení spojů ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina

Linka č. 2

směr Výškovice: ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina bude od 007 do 207 posílena na interval 30 minut

směr Hlavní nádraží: ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina bude od 008 do 208 posílena na interval 30 minut

Posilová linka Dolní Vítkovice Hlubina – Vřesinská

pojede od 2322 do 152 v intervalu 30 minut. Trasa bude vedena ze zastávky  Dolní Vítkovice Hlubina přes Don Bosco, Krajský úřad, Mariánské náměstí,  Svinov mosty h. z.,  Poruba vozovna,  Rektorát VŠB a konečná Vřesinská. Spoje budou stát na všech zastávkách v trase.